Tre kvinnor sitter och diskuterar i en grupp

Du som är förtroendevald kallas till en kollegial mötesplats där temat för dagen är - Lön och samverkan.

Datum och plats

Den 22 mars,  Östersunds sjukhus - hörsalen

Målgrupp

Alla förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och hos privata arbetsgivare.

Anmälan

Mer information samt hur du anmäler dig hittar du via länken Fördjupningsutbildning för förtroendevald

Välkommen!