Kunskap är en grundförutsättning för att du som förtroendevald ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Facklig grundutbildning

Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag. 

Via länkarna kommer du till Aktivitetsportalen, där du kan läsa mer och anmäla dig. 

I utbildningen samarbetar vi med avdelning Skåne.

Facklig grundutbildning dag 1-4 (digital)startar 19 april

Facklig grundutbildning dag 1-4 (digital)startar 18 maj

Facklig grundutbildning dag 1–4 (digital+fysisk) - startar  31 augusti.

Facklig grundutbildning dag 1–4 (digital+fysisk) - startar 28 september.

Facklig grundutbildning dag 1–4 (digital+fysisk) - startar 19 oktober. 

Facklig grundutbildning dag 1-4  (digital) - startar 23 november.

Temadagar för dig som är förtroendevald och som gått grundutbildningen

Arbetsmiljö

Våren - 16 februari 
Hösten - 20 oktober

Inflytande/samverkan 

Våren - 31 mars
Hösten - 17 november

Lön, karriär våren

Våren - 4 maj 
Hösten - 24 november

Utbildningsdag för dig som är förtroendevald i Halland 

Onsdag 9 februari 

Utbildningsinternat för dig som är förtroendevalda i Halland

30 november till 1 december (övernattning) 

HSO utbildningsdagar

Våren - 2 februari, 16 mars och 27 april 
Hösten - 14 september, 10 november och 26 oktober

Utbildning av ombudsmän/anställda för styrelsen och HSO - se datum och tema på vår hemsida - Halland/Förtroendevald/Huvudskyddsombud

Utbildningstillfällen för förtroendevalda/skyddsombud via Huvudskyddsombud, (i varje förvaltning/kommun). Datum för detta ges av varje HSO och återfinns för anmälan i Aktivitetsportalen på Vårdförbundets hemsida.

Utbildning skyddsombud 2022 - Ambulans, Diagnostik och Hälsa ADH 

Måndag 7 februari 

Onsdag 11 maj 

Torsdag  15 september

Fredag 11 november

Det kommer mer...

Vi fortsätter med möjlighet att ”prata med ombudsman” även under 2022. Datum och tid är ännu inte klart men vi jobbar på det. 

Program med innehåll, tider, m.m. kommer att finnas 4-6 veckor innan planerad utbildning. Länk till Teamsmöten kommer till dig på e-post ca 1 vecka innan mötet.

Du kan redan nu planera in utbildningsdagarna och förbereda din arbetsgivare på när du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag.

Anmälan till utbildningarna sker via Aktivitetsportalen. 
Det är viktigt att du anmäler dig i tid både till oss och din arbetsgivare.