• En man och en kvinna står bredvid varandra med vars ett papper i handen. Båda tittar på anteckningar på stora blädderblockspapper som hänger på väggen.
  • En kvinna i vit klänning, med en schal hängande runt halsen står och lutar sig på ett bord och tittar på anteckningar från ett stort blädderblockspapper som hänger på väggen.
  • En glad kvinna sitter vid ett bord med ett block, mobiltelefon och ett glas framför sig
  • Två kvinnor sitter vid ett bord och bläddrar i papper och ser fundersamma ut.
  • En kvinna sitter vid ett konferensbord med papper på bordet och en bok med titeln Medlemsmodellen på.
  • En kvinna står och pekar och pratar om en text som finns skrivet på ett blädderblockspapper som sitter på väggen.

Föregående vecka var händelserik med mycket funderingar, planeringar och möten.

Framtidsplanering

Veckan började med diskussioner och planeringar med styrelsen. Skapandet gav en hel del och strukturen börjar bli tydlig.

Planen är att vi ska bli fler medlemmar, att förtroendevalda ska få mer att säga till om så lokalt som möjligt med så mycket resurser som möjligt.

Fler möten och mer utbildning för både medlemmar och förtroendevalda och mycket mer. När allt blir lite mer detaljerat återkommer vi med den färdiga planen på webben och via medlemsutskick.

Chefsinternat

Slutet av veckan spenderades på chef- och ledarinternat där de två som är kontaktpersoner för chefer i Halland, Margot Kamruddin och Camilla Tellström samt chefs- och ledarmedlemmar från Halland deltog tillsammans med kontaktpersoner/medlemmar från Västra Götaland och Värmland.

Olika föreläsare var på plats, bland annat Lena Johansson - biträdande förvaltningschef Hallands sjukhus som berättade om sin resa men även om hennes uppdrag och Region Hallands framtidstänk. Vårdförbundets två chefsspecialister, Marlene Furbeck och Annika Cederholm fanns också på plats och tillsammans med dem var det många dialoger om vad vi ska göra 2019. Vad ska vi fokusera på och vad är det vi ska erbjuda medlemmar och eventuella medlemmar var huvudfrågorna i de dialogerna.

Om du som medlem har ett medskick, tveka inte och lämna det till oss i styrelsen så tar vi med det i diskussionerna.

Bilder från chefsinternatet