Nu är anmälan öppen till utbildningarna under 2020. Oavsett om du är ny som förtroendevald eller har några år på nacken finns det kunskapspåfyllning för alla. Vad är nästa steg för dig?

I Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum till utbildningar i din avdelning.

Som ny förtroendevald i Vårdförbundet erbjuds du en facklig grundutbildning som består av:

  • Fyra utbildningsdagar
  • Tre webbutbildningar
  • En handbok som du har med dig under hela utbildningen

Har du varit förtroendevald en tid och behöver kunskapspåfyllning – anmäl dig till en temautbildning eller genomför någon av våra webbutbildningar!

Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

Läs mer om Utbildning för förtroendevald.