Avdelning Gävleborg delar varje år ut två stipendier till studerande vid Högskolan i Gävle. Det ena stipendiet är på 5 000 kr för ett examensarbete på kandidatnivå och det andra stipendiet är på 10 000 kr för examensarbete på magisternivå, båda inom ämnesområdet omvårdnad.

Vad gäller för att kunna söka stipendierna? 

Stipendierna riktar sig till våra fyra professioner biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och barnmorska, även till de som vidareutbildar sig och erhåller skyddad yrkestitel som specialistsjuksköterska.

Det ena stipendiet är på 5 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Det andra stipendiet är på 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Bedömning och beslut

Vid bedömning kommer vikt att läggas vid vad som är relevant för våra professioners yrkesutveckling. Stipendierna kan delas mellan studenter som utfört ett gemensamt examensarbete, men inte mellan flera examensarbeten på samma nivå. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet Gävleborg samt att du har din arbetsplats i vårt län.

Beslut angående stipendiet fattas av styrelsen Vårdförbundet Gävleborg.

För att erhålla stipendiet förväntas en kort presentation av vinnande examensarbetet på Vårdförbundets årsmötet hösten 2023. När  examensarbetet presenteras ska författaren vara närvarande, är det flera personer som står som författare ska samtliga vara närvarande.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från datum 2022-08-15. Betygsdatum i Ladok gäller.

Ansökningar ska vara Vårdförbundet Gävleborg tillhanda senast 15 augusti 2023.

Har du några frågor kan du kontakta Christina Norling eller Hanna Jonsson som båda  sitter i styrelsen för avdelning Gävleborg.