Tack till alla som deltog i vår Påsktävling! Sju personer hade alla rätt och av dem har vi lottat ut en vinnare som blev Therese Göthe Kardiologen Gävle Sjukhus. Hon vinner en matlåda i glas och en rosa lunchväska. Grattis till henne!

Svaret på frågorna är: 

1.       Vårdförbundet är ett yrkesförbund, vad är det? 

1. ett fackförbund vars medlemmar arbetar inom en viss verksamhet       oavsett arbetsuppgifter 
x. ett fackförbund vars medlemmar tillhör vissa professioner    
2. ett fackförbund för yrkesverksamma medlemmar  

Rätt svar X  

 

2.       Vilka yrken organiserar Vårdförbundet?  

1. Sjuksköterska, Biomedicinsk analytiker, Barnmorska och Röntgensjuksköterska 
x.  Biomedicinsk analytiker, undersköterska, sjuksköterska och läkare 
2. Sjuksköterska, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker och barnmorska   

Rätt svar 1 

 

3. Vilket av våra leg. Yrkesgrupper var den första att organisera sig?  

1.  Sjuksköterska  
x. Barnmorska  
2. Biomedicinsk analytiker  

Rätt svar x