Är du legitimerad sjuksköterska och arbetar i Dalarna? Då kan du ansöka om det årliga stipendiet för utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden.

Är du engagerad i ett utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden, så har du möjlighet att söka och eventuellt få ett stipendium från stugfonden. Du kan också söka för deltagande i olika former för omvårdnadsrelaterade kongresser och dylikt.

Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun. Pengarna fördes till en fond, stugfonden. I stadgarna står "utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre legitimerade sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län med företräde för verksamma i Falun. Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning. Stipendier har beviljats sedan 1993.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla: personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, eventuella tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.
Skicka din ansökan till e-post: ulla.fridh@regiondalarna.se
Senast den 1 maj 2022.

Har du frågor kontakta: Ulla Fridh på telefon: 070-211 27 20 eller e-post: ulla.fridh@regiondalarna.se