• Stipendiater Kandidatuppsats

  • Stipendiat magisteruppsats

Varje år delar vi ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård. Nu har vi utsett årets vinnare!

Kandidatuppsats

Sjuksköterskors upplevelser av främjande faktorer vid implementering av evidensbaserad omvårdnad - En allmän litteraturöversikt

Av: Therese Ekholm och Annyele Vieira Moura

Nyfiken på uppsatsen? Läs den här!

Magisteruppsats

Sjuksköterskors erfarenheter av etisk stress på akutmottagning - en intervjustudie

 Av: Lisa Bengtsdotter och Joakim Andersson

Nyfiken på uppsatsen? Läs den här!

 Jag är nyfiken på att söka stipendium!