Vårdförbundet är klara med avstämningen kring lön i Region Blekinge. Det har varit en annorlunda löneöversyn kopplat till den höga inflationen och industrimärket. Det har gjort att du fått vänta på din lön tills juni.

Resultatet för hela gruppen blev 4,45 procent, vilket är högre än många andra regioner i Sverige och högst utfall bland arbetsgivarna i Blekinge.

- Vi är nöjda med att arbetsgivaren fortsatt att se vikten av satsningar på våra professioner. Däremot är vi fortfarande felvärderade utifrån kunskap och kompetens och vår påverkan för den förändringen fortgår både nationellt och lokalt, säger Camilla Perland, avdelningsordförande Vårdförbundet Blekinge.

Nästa steg

Nästa steg i processen är nu analys kring lönespridning, särskilt yrkesskicklig och fortsatta arbetet kring lön i regionen.

- Vi fortsätter även påverkan på politiken för högre löneutrymme. I en tid när allt fler väljer att lämna sin arbetsgivare behöver arbetsgivarna ytterligare ta sitt ansvar för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Camilla Perland.

Om kommunerna

Är du anställd i en kommun så vänder du dig till förtroendevald på din arbetsplats för samtal om utfall för gruppen hos just din arbetsgivare. Även i kommunerna finns ett fortsatt behov av påverkan kring värdering, kunskap och kompetens. Frågor som vi ständigt för samtal kring.  Har du ingen förtroendevald på din arbetsplats, men vill veta mer maila info.blekinge@vardforbundet.se så återkommer vi till dig.