Nu har det gått en tid sedan Vårdförbundet och SKR/Sobona kom överens om ett nytt avtal, HÖK22. Efter att centrala parter är överens startar arbetet lokalt med att möta alla arbetsgivare i länet. Här får du information om vad som händer i det arbetet.

Nuläge i processen

Överläggningarna är färdiga utom i Olofströms kommun. Under överläggningarna har vi bland annat framfört våra tankar kring satsningen på särskilt yrkesskicklig, men också kring hur vi ska omhänderta de andra överenskommelserna som finns i HÖK22 om till exempel arbetstid och karriärutveckling. Dessa samtal kommer fortsätta för att parterna ska komma överens om hur vi ska arbeta lokalt med de centrala överenskommelserna (LOK). Vi är överens om att arbetsgivarna kan gå vidare med den lokala löneprocessen, alltså samtal kring vad som blir din nya lön.

När får jag min nya lön?

I Ronneby kommun kommer den nya lönen betalas ut i maj, retroaktivt från 1 april. I Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamn kommun och Sölvesborgs kommun kommer den betalas ut i juni, och då retroaktivt från 1 april. Olofströms kommun ska vi ha överläggning med under vecka 19, så snart vi vet mer kommer vi informera berörda medlemma via de förtroendevalda på arbetsplatserna.

Vi behöver din input

Förutom dialoger för tecknande av LOK ska vi ha avstämningsmöten med arbetsgivarna, för att stämma av hur löneprocessen gick och att ni har haft samtal på arbetsplatserna. Vi skulle därför vilja få in svar på några frågor från dig. Du kan mejla dina svar till info.blekinge@vardforbundet.se

  • Har du haft ditt lönesamtal?
  • Hur upplevde du lönesamtalet?
  • Utgick du och arbetsgivaren från lönekriterierna under samtalet?
  • Har ni på din arbetsplats gått igenom vad särskilt yrkesskicklig innebär och kriterier för detta?

Om du har frågor om löneprocessen

Om du har frågor om din lön och vad som händer i löneprocessen - kontakta i första hand din förtroendevalda på din arbetsplats. Saknar din arbetsplats förtroendevald kan du höra av dig till: info.blekinge@vardforbundet.se