Vårdförbundets Årsberättelse 2020

Vårdförbundets Årsberättelse utkommer i två varianter - en tryckt version som medföljer Vårdfokus majnummer och en digital version som du hittar här på vår webbplats.

Precis som förra året använder vi namnet Årsberättelse eftersom det rättfärdigar innehållet som beskriver vad som hände under 2020, med fokus utifrån våra medlemmars perspektiv.

Årsberättelsen följer med som en bilaga till medlemstidningen Vårdfokus majnummer 2021. Vill du beställa fler exemplar av årsberättelsen finns den att beställa i vår medlemsbutik. Sök på "Årsberättelse".

Vi som har gjort Årsberättelsen 2020 är:

Redaktör: Sophie Ekman, OTW
Projektledare: Elin Sundh, Vårdförbundet
Foto: Magnus Glans, Johan Gunséus Alexander Hall och Øyvind Lund
Layout: Karin Löwencrantz, OTW
Skribenter: Anders Boström, Frida Henke, Jenny Milewski och Lars Öhman
Tryck: Stibo Complete
Anställda och Förbundsstyrelsen på Vårdförbundet.

Ladda ner Årsberättelsen 2020 som pdf