Kortare kötider för patienter

Coronapandemin tydliggör bemanningskrisen. Personal flyttas, får nya uppgifter eller kanske bara mer att göra. Nu har MR-röntgensjuksköterskan Eva Ajnered tagit fram ett arbetsförslag som gör det bättre för patienten.

Alla regioner lider av någon slags bemanningskris. För Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet, är det inget nytt.

– Krisen har funnits hela tiden. Vårdförbundet har sett det, medlemmarna likaså. Men pandemin har riktat strålkastaren mot problemen och nu, när det dras till sin spets, blir det tydligare för alla, säger Madelene.

Röntgensköterskor tar över arbetsuppgifter

Ett exempel på hur arbetsgivaren hanterar bemanningskrisen är på Sunderby sjukhus utanför Luleå, där röntgensjuksköterskor tar över en del av radiologernas arbetsuppgifter och prioriterar remisser – hittills utan ersättning. Enda kompensationen är ett omnämnande i lönetrappan och ett löfte om att slippa göra de nya uppgifterna på ordinarie arbetstid.

Ett utarbetat arbetsförslag är viktigt

Arbetet bakom har tagit tid. Arbetsgivare, Eva Ajnered (länsansvarig MR-röntgensjuksköterska på Sunderby sjukhus), radiologer och den lokala fackliga företrädaren har utarbetat ett arbetsförslag. Resultatet är en standardiserad mall och vid tveksamhet kan remissen lämnas till radiolog att prioritera. För patienten har det lett till att kötiden har kortats ner. 

– Det blir bättre för patienten och får de sin magnetkameraundersökning
snabbare gör det mig glad. Och det känns bra att vi har jobbat fram
beslutet gemensamt, säger Eva.

Det har även utarbetats arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelning, frigörande av tid samt lokal att i lugn och ro utföra uppgiften. Mentorskap och regelbunden uppföljning blev även det en följd av förhandlingarna.

Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet:

– Det är bra att den kompetens som finns tas om hand. Generellt är det positivt, säger Madelene och tillägger:

– Men arbetsgivaren måste ersätta de som backar upp och löser vårdens problem.

Vården behöver vara en attraktiv arbetsplats

Vårdförbundet räknar med att under 2021 arbetar 12 000 sjuksköterskor  med något annat.

– Det är ett problem att vi har så dåliga villkor så att så många väljer att lämna yrket. Det finns ingen återväxt, säger Madelene.

Vad är lösningen?

– Vården måste göras attraktivare.

Lönen är förstås en faktor men, som Madelene konstaterar, inte alltid avgörande.

– Inga pengar i världen gör att du stannar i yrket om du måste springa lite fortare varje dag. Arbetstider och arbetsbelastning är också viktiga faktorer, säger hon.

Finns det något som tyder på att bemanningskrisen klingar av?

– Nej. Inte vad jag kan se i alla fall, säger Madelene.

Tvärtom, faktiskt, resonerar hon.

– Många känner istället att de redan dragit sitt strå till stacken. Får de inget tillbaka så lämnar de yrket och då växer ju krisen. Och går personalen så har vi ingen vård kvar.

Hur ser du på 2021?

– Vårdskulden är enorm. Här kommer Vårdförbundet fortsatt vara aktiva. Vi ska se till att arbetsgivaren värnar våra medlemmars arbetsmiljö. Det är vårt sätt att lösa bemanningskrisen, säger Madelene.