Många barnmorskor trivs med ny vårdmodell för gravida

I oktober 2020 undertecknade Vårdförbundet och BB Karolinska Huddinge ett kollektivavtal om förlängning och utökning av projektet ”Min barnmorska”. Målet är både ökad trygghet för gravida och mer inflytande för barnmorskorna.

Projektet ”Min barnmorska” bygger på vårdmodellen ”caseload midwifery” där samma team av barnmorskor följer den gravida kvinnan från första besöket på mottagningen genom hela förlossningen och eftervården. Studier visar att vårdmodellen ger en ökad trygghet och en bättre upplevelse för de födande. Samtidigt som barnmorskorna uppskattar den närmare relationen med familjerna.

"Fantastiskt att få följa en kvinna hela vägen"

I dagsläget består projektet av fyra team med fyra barnmorskor i varje. I ett av dem, team 1 i Älvsjö,  arbetar Lovisa Hedell. Hon har arbetat som barnmorska i 14 år, både på förlossningen och i mödrahälsovården. Och sedan augusti 2020 i båda delar samtidigt.

– Jag arbetade inom mödravården och trivdes, men saknade födslarna. Så den här möjligheten passade mig perfekt. Det är fantastiskt att få följa en kvinna hela vägen, säger Lovisa Hedell.

Många gravida på väntelistan

Som deltagare i projektet följs den gravida kvinnan av teamets barnmorskor, genom hela det vanliga basprogrammet. När värkarna startar har teamet möjlighet att göra hembesök och när det är dags att åka in följer någon av dem med för att bistå vid födseln. Relationen med den nya familjen fortsätter sedan genom ”BB hemma” och efterkontroll på barnmorskemottagningen.

– Vi hinner verkligen bygga upp en relation under lång tid. Samtidigt är det förstås utmanande. Vi är lite som brandmän och måste vara beredda hela tiden när vi har jour, säger Lovisa.

Lovisa ser ”Min barnmorska” som mycket positivt för barnmorskors arbetsvillkor och statusen för yrket och hoppas att projektet blir permanent.

– Vi måste våga prova nya modeller för att få bukt med flykten från yrket. Med större inflytande över vår arbetssituation kan vi få fler att stanna. Och behovet finns verkligen, vi har många kvinnor på väntelistan och det finns ett stort intresse bland barnmorskor att arbeta i den nya modellen.

 

Foto: Magnus Glans