”Jag är stolt över min yrkeslegitimation och lönen måste upp”

Under pandemin blev bristen på biomedicinska analytiker ännu tydligare, men vid ökat behov söks ofta personal med ”liknande kunskaper”. Det är något som Mikaela Ström vill ändra på!

Mikaela Ström, biomedicinsk analytiker och tidigare för-
troendevald på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, tycker att yrkeslegitimation förtjänar en uppvärdering.

– Det går inte att ersätta ett legitimationsyrke med ”liknande kunskaper”. Det som händer är att kompetens prutas bort, säger hon och tycker att det är läge att lyfta professionen.

– I och med pandemin syns vårt jobb tydligare för allmänheten och folk förstår att vi jobbar mycket och gör nytta. Det är ett bra tillfälle för arbetsgivarna att visa att de uppskattar vårt jobb, säger Mikaela.

Stor kärlek till yrket

Mikaela älskar sitt jobb. Det senaste hon gjorde precis före denna intervju var att karyotypera kromosomer från en vit blodkropp ur benmärg. Oerhört förenklat letade hon efter avvikelser, alltså sjukdomar, och hon hittade svaret. Kroppen hade utvecklat ett slags benmärgscancer och cancern fanns nu i blodet, ett slags leukemi, alltså. Ofta är det en katastrof, men inte i just detta fall.

– Jag vet att sjukdomen kan behandlas. Medicineringen är livslång men prognoserna för överlevnad är väldigt goda, säger Mikaela och tillägger:

– Det är en superbra nyhet för patienten och väldigt glädjande för mig. Jag tycker jättemycket om mitt jobb, särskilt när jag har framgång.

Långsam löneutveckling

Men nyttan och uppskattningen går inte hand i hand. Mikaela räknar därför upp flera sätt för arbetsgivaren att visa vilja och ambitioner, bland annat lön och kompetensutveckling. Löneutvecklingen är väldigt långsam. Mikaela har sex år i yrket. När hon började var ingångslönen 25 000 kronor och på sex år har hennes lön ökat med lite drygt tio procent. Kompetensutveckling finns, men den behandlas olika av olika regioner och den värderas olika inom regionerna också.

– Jag och några kollegor gick en avancerad kurs i hematologi, men det gav inte högre lön. Sjuksköterskor här i Region Västerbotten som gick samma kurs fick däremot upp lönen, säger Mikaela och tillägger:

– Det finns också tillfällen när vi nekats utbildningar, bland annat för att andra än biomedicinska analytiker prioriteras före. Risken eller hotet finns förstås där.

– Några kommer att inse att de lika gärna kan göra något annat, byter inriktning eller läser vidare. Det är en förlust för vården. Min känsla är att vi ses som utbytbara, säger Mikaela.

– Jag är stolt över min yrkeslegitimation, som borde vara viktigare för arbetsgivaren. Och lönen måste upp.

 

Foto: Johan Gunséus