Inkluderande ledarskap hyllas

Få vill jobba över eller byta arbetsplats, men under pandemin har det varit nödvändigt. Ett sätt att möta den nya verkligheten har varit att inkludera. Det har Annika Bäckström på Skellefteå lasarett tagit fasta på. Där involverar hon både facket och personalen.

Annika Bäckström, avdelningschef på IVA på Skellefteå lasarett, sammanfattar 2020 i två ord:

– Otroligt utmanande.

Hon berättar om resan, att i början inte haft tillräcklig kunskap om sjukdomen, om smittspridningen och om utrustningen.

Därför, förklarar hon, har medlemskapet i Vårdförbundet varit extra betydelsefullt.

– Samarbetet är tätare än för ett år sedan, säger Annika.

Stärkt samarbete med facket

Innan pandemin hade vi månadsvisa möten med Vårdförbundet.

– Vi skiftade till att träffas varje vecka en period. Det har varit snabba ryck och vi kan inte vänta en månad när vi behöver flytta personal eller när facket vill slå larm om en bristvara, säger Annika.

Att stärka samarbetet med facken har gjort att vi bättre fångat upp personalens röst.

– Vi har tillsammans identifierat farhågor som vi kunnat fånga upp. Det kan vara saker som bemanning eller hur lokalerna ser ut.

– Vid ett tillfälle tog vi bort dörrar för att öppna upp. När vi fick flera friskare patienter insåg vi att vi behövde dörrarna och vi hängde tillbaka dem. Men förändringarna var bra båda gångerna. Vi har också en ny kommunikationskanal i telefonen som alla medarbetare, verkligen alla, läser. Där finns dagliga uppdateringar, ibland ännu oftare, i stället för veckovisa. Alla ser direkt vad som händer och det har blåst bort tveksamheter och spekulationer.

Besök av anhöriga

Hon berättar att krisen svetsat dem samman i arbetslaget.

– Vi har varit väldigt måna om de nya medarbetarna så att de känt sig välkomna. Vi har också försökt undvika att de hamnat ensamma i utsatta lägen utan jobbat i lag.

Även anhöriga till sjuka patienter har inkluderats på ett nytt sätt.

– Vi har besöksförbud på intensiven och det ger mig dåligt samvete. Nu tillåter vi faktiskt enstaka besök för anhöriga när vi ser att patienter inte kommer att klara sig. Det är bara korta möten men det är ett bra undantag. Vi ordnar också digitala möten och det har varit uppskattat.

Hur har krisen påverkat dig som chef?

– Jag är snabbare. Vi hade en period veckovisa möten med facken, inte varje månad som förut. Vi har en snabbare kommunikation med personalen som uppdateras dagligen. Jag kommer också snabbare till beslut och har blivit bättre på att delegera och fördela. Jag tror också att jag lyckats ingjuta hopp ibland när det varit motigt.

Bra med tydlighet i ledarskap

Simon Södergren är specialistsjuksköterska inom intensivvård samt även en av Vårdförbundets förtroendevalda.

Han har mött Annikas ledarskap både i vården och på ett fackligt plan.

– Vi har haft en jättebra relation men det hade vi redan innan pandemin. Kommunikationen har varit tydlig, säger Simon.

Alla beslut är inte populära. Personal rycks upp från en avdelning och flyttas när intensivvården kräver förstärkning.

– Alla tycker det är jobbigt att ryckas upp, men vi har varit så väl involverade som vi kan bli. En stor del av framgången är att ledarskapet varit så tydligt när det krävs snabba förändringar.

Snabbfakta om Annikas arbetsplats

●       IVA på Skellefteå lasarett har sju vårdplatser med fyra respiratorer.

●       Avdelningen omfattar runt 55 sjuk- och undersköterskor samt en läkargrupp om 18 personer i en extern grupp.

●       I en helt ny covid-IVA-avdelning förstärks bemanningen med 13 narkos- och undersköterskor från operationsavdelningar.