Hon utvecklar skolsköterskors karriärmöjligheter

Skolsköterskan Anna-Sara Törnquist jobbar för att utveckla skolsköterskors karriärmöjligheter genom att tydliggöra rollen. – Det är svårt att lönesätta oss om det inte syns vad vi gör, säger hon.

Anna-Sara Törnquist arbetar på två grundskolor i Karlstad. Vid sidan av jobbet har hon, ihop med två kollegor i grannkommunerna, arbetat fram ett material om skolsköterskors uppdrag och kompetens. I det betonas bland annat breda ansvarsområden, utbildning, kunskap och att det är den enda professionen i skolan som träffar alla elever.

– Vi beskriver hur vi jobbar. Som skolsköterska har du stor påverkan på hur en person ser på framtida vårdkontakter. Många minns sin skolsköterska och vi vill lägga en bra grund. Det är ett viktigt yrke där det finns möjlighet att upptäcka barn som inte mår bra och vara någon barnet kan prata med, säger Anna-Sara.

Mer än bara "plåstertant"

Hon har också, tillsammans med HR på Karlstads gymnasieförvaltning, utarbetat lönekriterier och börjat skissa på en karriärmodell för skolsköterskor.

– Vi ville främst tydliggöra vår roll. En kollega hade fått höra av sin rektor ”ja vem ska nu dela ut plåster när inte du är här?” Vi vill inte att ens arbetsgivare ska se på en som en plåstertant. Vi gör mycket mer än så.

Att lönesätta en skolsköterska anses svårt, inte minst när det gäller bedömningen kategorin särskilt yrkesskicklig.
– Tanken är att materialet ska vara en hjälp på vägen vid lönesättning. Vi försöker specificera vad som kännetecknar en särskilt yrkesskicklig skolsköterska som ger service av hög kvalitet, säger Anna-Sara.

Kan en skolsköterska göra karriär?

– Jag tycker inte riktigt det går nu. Men vi har visat vårt förslag om kriterienycklar och professionsbeskrivningen för gymnasiechefer. Vi får se vid lönesättningen som pågår nu om det gett nåt resultat. Framöver vill vi gå igenom det med rektorer på barn- och ungdomsförvaltningen också. Vi har även börjat titta på karriärmodellen. Enligt avtalet ska det finnas en modell klar i slutet av nästa år, så det får jag hoppas vi lyckas med, säga Anna-Sara.