Fler studenter vet vad Vårdförbundet är

Leo Svahn studerar Biomedicinsk analytiker-programmet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Till sommaren tar han examen. Han ska bara göra sitt examensarbete inom transfusionsmedicin först.

– Jag gör något som utmanar mitt kreativa tänkande. Det känns jättebra och ska bli kul att komma ut i verksamheten på riktigt, säger han även om han också erkänner att det varit intensiva studier och mycket att ta in.

– Men jag är nyfiken av mig och gillar att fördjupa mig i massor av ämnen. Så det har mest varit väldigt spännande.

Leos nyfikenhet har även lett honom till ett medlemskap i Vårdförbundet redan som student.

– Kan vi vara med och påverka redan som studenter gör det ju att vi är med och påverkar hur det blir när vi kommer ut och jobbar. Hur ska någon som jobbat i femton år veta hur vi vill ha det? säger Leo.

Leo är positiv över medlemskapets förmåner och tryggheten det ger och han värdesätter alla tillfällen till erfarenheter och att hålla sig insatt och uppdaterad. Därför tvekade han inte när han fick chansen att även vara styrelseledamot i studentstyrelsen samt studentinformatör. Då träffar Leo även elever i klassrummen och håller i presentationer.

– Vi får träffa mycket folk. Ja alltså, vi träffar dem digitalt nu under pandemin, i Zoom eller Teams. Det är väldigt roligt och jag lär mig mycket hela tiden.

Har det blivit ännu mer tydligt under pandemin vilken skillnad ett medlemskap gör?
– Jag absolut, det tycker jag faktiskt. I studentstyrelsen har vi hjälpt flera studenter som haft problem med att hitta praktikplatser på grund av pandemin. Så att de inte blir utexaminerade. Och vi har funnits som stöd till fler medlemmar.

Leo berättar att fler har hört av sig under pandemin och han tycker det känns som att fler vet vad Vårdförbundet är.

– Det har varit ett hektiskt år och vi har påverkats. Vårdförbundet hörs och syns alltmer idag, allt fler hör av sig till oss och vi märker ett ökat engagemang. Mycket kanske vare kampanjen #tackamedlön, säger Leo.

Vilka frågor som Vårdförbundet driver tycker du är viktiga och varför?

– Det är väldigt många bra frågor men just nu som snart färdig biomedicinsk analytiker är det för mig helt klart lönefrågan. Nu visar tyvärr statistiken att du inte ens tjänar på att utbilda sig till dessa yrken. Vårdpersonal förtjänar mer i lön.

 

Foto: Kristina Wirén