Positiv löneutveckling 2020

Medlemmar i Vårdförbundet fortsätter att ha en löneutveckling som ligger en bra bit över det så kallade industrimärket. Vi har sammanställt de största ökningarna i region samt kommun. Vårt arbete för att fler ska få högre lön fortsätter.

+4,1 % i total löneutveckling under 2020. Siffran avser kommuner, regioner, kommunala bolag och den statliga sektorn.

 


Klicka här för att ladda ner tabellen

Även om den genomsnittliga löneutvecklingen är hög ser det inte lika bra ut överallt. Vårdförbundet har sett att det till och med finns arbetsgivare som gett mindre än industrins märke och vi fortsätter kämpa för att arbetsgivare på allvar måste ta ansvar för kompetensbristen och använda det centrala löneavtalet som det är tänkt, det vill säga belöna erfarenhet, kunskap och resultat i verksamheten. Då väljer fler att stanna på arbetsplatsen, arbetsmiljön blir bättre och patientsäkerheten ökar.

Så har vi räknat fram siffrorna:

  • Statistiken baseras på partgemensam statistik över löner och villkor avgränsat till Vårdförbundets medlemmar som uppbär månadslön 2020 som rapporterats in av arbetsgivaren under 2020. Underlaget är avgränsat till medlemmar i åldern 18-67 år som har en lön på minst 18 000 kronor per månad. Bara de med tillsvidareanställning och sysselsättningsgrad över 40 procent ingår. Tjänstelediga ingår inte. För kommuner, regioner och kommunala bolag är underlaget avgränsat till personer där avtalet är en så kallad huvudöverenskommelse (HÖK).

  • Lönerna definieras som grundlön inklusive fasta lönetillägg. Medellönen räknas som månadslön uppräknad till heltid inklusive fasta tillägg men exklusive rörliga tillägg, som till exempel OB, övertid och jour.

  • Beräkningarna bygger på löner för individer som jobbar i samma avtalsområde både år 2019 och år 2020. I redovisningen ingår individer som bytt befattning.

Nyfiken på hur du ligger till lönemässigt?

Här kan du ta ut statistik för flera avtalsområden och för Vårdförbundets yrkesgrupper, utifrån uppdaterad lönestatistik för 2020.

Jag vill se hur jag ligger till!