Vi är starkare än någonsin

Under pandemin 2020 utsattes alla för stora påfrestningar. Inte minst vi som jobbar i hälso- och sjukvården, både med covidvård och med ordinarie vård, har gjort enorma insatser.

I krisen blev det också tydligt att vi besitter en enorm styrka. Över 114 894 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har ställt upp – för patienter och för kollegor. Vi har gett varandra kraft att fortsätta orka rädda liv och vi har tillsammans blivit starkare än någonsin.

Det har blivit än mer tydligt för allmänheten vilken betydelse våra professioner har, tack vare alla förtroendevalda och medlemmar som berättat om vår tuffa situation i medier. Vi har visat vilka stora insatser vi faktiskt gör – trots de villkor och förhållanden som stundtals råder på våra arbetsplatser. Genom att synas och höras kan vi påverka och förändra.

Över 40 procent av förbundets medlemmar har under året hamnat i verksamheter vi inte är vana att jobba inom och som vi inte alltid har rätt kompetens för. Det är utmaningar som stärker oss och ger oss än mer kunskap – som måste värderas högre. Det går inte att hålla nere lönerna för våra livsviktiga yrken och samtidigt förvänta sig en positiv utveckling av hälso- och sjukvården i Sverige. Ska vi ligga i framkant måste vi kunna behålla personer som är specialistutbildade och särskilt yrkesskickliga med lång erfarenhet.

Frågan är, hur länge orkar vi vara starka? Vi kommer att fortsätta jobba för bättre villkor och ett hållbart arbetsliv, och vi behöver vara många fler engagerade – som medlem eller förtroendevald är du med och förbättrar vården.

Missa inte mitt och IVA-sjuksköterskan Katja Fogelbergs poddsamtal om året, nuläget och framtiden.

Klicka här för att lyssna!

Foto: Magnus Glans