I berättelsen om Vårdförbundets år 2021 är det medlemmar, förtroendevalda, chefer och ledare som har ordet. Ta del av hyllade vinster, besegrade utmaningar och inspirerande lösningar – hämtade ur yrkesvardagen.

Genom medlemmarnas berättelser visar vi Vårdförbundets prioriteringar och gemensamma styrka som yrkesförbund och facklig företrädare.

År 2021 vaccinerade Vårdförbundets medlemmar svenska folket och pandemin satte vårdpersonalens arbetsmiljö på kartan, både hos allmänhet och politiker.

I barnmorskornas manifestationer för en hållbar arbetsmiljö deltog tusentals personer. Aktioner som lika väl kunde ha drivits av sjuksköterskor på IVA, hemsjukvården eller diagnostikens professioner, biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor.

Biomedicinska analytikern Elin fick nog av den undermåliga arbetsmiljön och anmälde till Arbetsmiljöverket. 

Lön är en ständigt prioriterad fråga. Studentmedlemmen Lina fick stöd av lönecoach.

Vårdförbundet fortsätter påverka vårdens utveckling. Skolsköterskan Torgny drev igenom AST (Akademisk specialisttjänstgöring) för hela Helsingborg stad och förtroendevalda Marja-Lise ser sitt fackliga arbete som en möjlighet att påverka politiker.

Vi gör skillnad. Vårdförbundets röst är tydlig i media; politiker och beslutsfattare lyssnar på oss. Den ökade tydligheten i sjukförsäkringen
som ger trygghet för långvarigt sjuka, är exempel på påverkansarbete som vi ska vara stolta över. När vi är många är vi starka. Vår röst blir hörd och vi påverkar.

Tipsa gärna kollegor att bli medlem.

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande
Vårdförbundet

 

Foto: Ulf Huett