Avtalen år 2020

Förra året förhandlades och slöts flera avtal och även krislägesavtal aktiverades.

Se filmen som berättar om de avtal Vårdförbundet slutit under förra året.

 

 

Avtalsåret i korthet:

Krislägesavtal (SKR/Sobona)

Aktiveras i Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Skåne och Uppsala.

Korttidsarbete med statligt stöd

Avtal på privat sektor.

Turordning och omställning

Avtal med SKR/Sobona.

Moderniserad arbetsrätt

Med i PTKs las-förhandlingar. Huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv, senare även Kommunal och IF Metall.

Staten och Svenska Kyrkan

Förhandlingar med Arbetsgivarverket och Svenska Kyrkan sker via OFR-S, P, O respektive Akavia.

Arbetsgivaralliansen

Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete och dag-helgarbete, samsyn om AST, möjlighet till lönekarriär i yrket över tid, höjda rörliga ersättningar, bonus på 6 000 kronor.

KFO (nu Fremia)

Nytt löneavtal inklusive särskilt yrkesskickliga, höjda rörliga ersättningar.

HÖK 19 löper vidare (SKR)

Cirka 25 procent särskilt yrkesskickliga, ökad lönespridning.

- Vi är nöjda med att vår löneenkät både 2019 och 2020 visar att mellan 20 och 25 procent av medlemmarna har bedömts som särskilt yrkesskickliga. Ännu mer positivt är att vi också ser att de största påslagen görs i just gruppen erfarna och särskilt yrkesskickliga. Så såg det inte ut innan – det som sker nu hade inte hänt utan skrivningarna i HÖK 19, säger Anneli Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Samsynsdokument, utveckling av partsarbeten kring lön, karriär och utbildningsanställningar.

Almega Vårdföretagarna Bransch D, E, F

Löneavtal inklusive särskilt yrkesskickliga, bättre villkor för föräldralön, höjda rörliga ersättningar.