Året som gått

2020 var ett händelserikt år för Vårdförbundets medlemmar och för hela världen. Pandemin som drabbade alla hårt ledde också till att ljuset sattes på våra samhällsbärande professioner. Pandemin tog över det mesta, men Vårdförbundet har samtidigt arbetat på för våra medlemmars bästa. Här har vi listat ett urval av de aktiviteter, nytillkomna avtal och nyheter som påverkade förbundet under förra året.

26 mars - förhandlingar av krislägesavtal påbörjas 

Vårdförbundets krislägesavtal med SKR/Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag gäller och börjar aktiveras. Arbetsgivare ges större flexibilitet vid användning av personal, som i gengäld får bättre betalt.

20 april - #tackamedlön      

Kampanjen #tackamedlön startades i samarbete med organisationen Skiftet. Syftet med kampanjen är att genom namninsamling skapa opinion för bättre villkor för landets vårdpersonal. I mars 2021 hade över 81 000 personer skrivit på uppropet.

5 maj - barnmorskebroschen släpps

Barnmorskebroschen lanseras – en symbol för stolthet, solidaritet och omhändertagande av hela kvinnan. Över 500 barnmorskemedlemmar bär nu broschen i sin yrkesvardag. Här kan du läsa mer och beställa den.

8 maj  - hockeypris tilldelas alla medlemmar          

Stefan Liv Memorial Trophy-priset kunde inte delas ut på grund av inställda matcher under pandemin. Istället gick priset för mest värdefulla spelare till förtroendevalda och medlemmar.

31 maj - rekord!

I maj anslöt sig 733 nya medlemmar. Rekord!     

14 juni- digital demonstration

Vem tar hand om vårdskulden? Sineva Ribeiro och Gunilla George håller tal under digital demonstration vilket leder till namninsamling.

5 oktober - avslutning lyckat Ledarprogram

Över 90 chefer och ledare deltog på Ledaprogrammets digitala avslutning där föreläsningar varvades med presentationer av deltagarnas utvecklingsarbeten. 

1 november - startskott för rekryteringskampanj 

Viktigare än någonsin att vara med i facket! 451 nya medlemmar på en månad.

6 november - vinnare av Vårdförbundspriset utses på Vårdgalan

Med projektet som gör cancerpatienter mer delaktiga i sin egen vård genom att de får lära sig koppla bort sin cytostatikapump i hemmet, kammade sjuksköterskan Martina Jarnström hem Vårdförbundspriset på Vårdgalan. 

November - storrekrytering av förtroendevalda 

176 medlemmar valde att ta sig an uppdraget som förtroendevald under 2020. En av dem var Helena Björk som bara under novembermånad rekryterade fem nya kollegor som blev medlemmar.
Se hennes bästa rekryteringstips

21 december - Vårdförbundet ligger bakom ändring i sjukvårdsförsäkringen

Riksdagspartierna ändrar 180-dagarsregeln i sjukvårdsförsäkringen, ett resultat efter långt påverkansarbete av Vårdförbundets medlemmar och styrelse enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

31 december - vi är fler än någonsin!

Förbundets totala medlemsantal är 114 894. En ökning med 861 personer sedan förra året.

Januari-april - rekordår synlighet i media

Vårdförbundet har varit med i 5200 artiklar under perioden. Rekord!