Personcentrerat ledarskap är en självklarhet för Anna-Karin Ekstrand, enhetschef och barnmorska. Hon menar att det är det enda sättet att få medarbetare att växa på sin arbetsplats.

Vad är personcentrerat ledarskap för dig?

– Att försöka hitta varje medarbetares egna förutsättningar för att göra ett bra jobb och utgå från var de befinner sig i sin utveckling och process. Det kräver tid, ett tillåtande klimat och att alla i gruppen är trygga med varandra.

Hur jobbar du med det?

– Jag har en tillitsbaserad ledarstil; jag litar på att mina medarbetare kan och gör sitt jobb och tar eget ansvar. Jag har inget kontrollbehov. Alla ska känna sig viktiga och sedda av sin chef, det är A och O.

Hur är man en bra chef?

– Som chef krävs det att du ser och är intresserad av de personer du arbetar med, och inte bara tittar på rollen och vad den ska uppfylla. Medarbetarna ska känna att jag finns här och att min dörr är öppen. En chef ska vara tillgänglig och nåbar – det är en kamp att få det att gå ihop med 22 medarbetare på fyra olika enheter och en hög administrativ belastning.

Hur är du som chef?

– Respektfull, tålmodig och empatisk. Passiv kanske en del skulle säga, men jag vill att medarbetaren förstår att han eller hon har ett eget ansvar. Chefen ska inte gå in och göra saker utan måste delegera och släppa – det bygger på att medarbetarna är redo att ta uppgiften.

Vad är utmaningen i din roll?

– Att räcka till och dra gränser. Det är frustrerande att inte räcka till, för jag kan inte vara så nära medarbetarna som jag vill vara. Det absolut svåraste är på vilken nivå jag kan vara personnära, utan att kliva in för mycket. Som chef måste jag hitta min balans. Jag kan inte göra allt och vara hur tillgänglig som helst.

Nämn ett bra exempel på personcentrerat ledarskap?

– Jag är bra på att tänka utanför givna ramar och se nya möjligheter. Nu har jag parat ihop två medarbetare från olika enheter som båda har engagemang och kunskap om arbete med våld- och sexualitetsproblem, och fått pengar för ett kunskapshöjande projekt gentemot elevhälsan i Stockholms län. Det är både resurseffektivt och leder till att medarbetarna får göra det de brinner för, utnyttja sina erfarenheter samt utveckla sig själva – vilket är viktiga faktorer för att trivas på jobbet.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att vara med och påverka och driva vården i den riktning som jag tycker är värdefull. Och att verka nära de människor som har ett lidande där vi kan hjälpa till.

 

Fotograf: Sophie Ekman