Vårdförbundet driver projekt i låg- och medelinkomstländer och utvecklar och påverkar genom professionernas organisationer. Vi arbetar också för en bättre hälsoutveckling till exempel genom att delta i Världshälsoförsamlingens arbete.

Vårdförbundets internationella arbete syftar till att påverka förutsättningar och villkor för våra medlemmar och yrkesgrupper. Vi finns där besluten fattas genom de organisationer vi är medlem i. När ett beslut från EU når Sverige är det ofta för sent att påverka och mycket av det arbete vi gör syftar till att skydda det vi uppnått i Sverige.

– Bra villkor i resten av världen skyddar de svenska villkoren, likväl som att usla villkor i världen riskerar att leda till både löne- och villkorsdumpning här hemma, säger Nina Bergman som är internationell sekreterare på Vårdförbundet.

2018 har bland annat präglats av fortsatt arbete med ett projekt i Lesotho som handlar om att stötta anställda inom vården som har smittats av hiv eller tuberkulos.

Vårdförbundet har också varit med och stöttat ett projekt om flyktingmottagande i Algeriet, Tunisien och Libanon som inleddes under 2018.

2018 blev vi också fullvärdig medlem i European Midwife Association. Vi är också stolta över att det globala nätverket för biomedicinska analytiker, IFBLS, på sin världskongress valde förbundsombudsman Anne Lindgren Berndt från Vårdförbundet till president för de närmaste två åren.

Läs mer om vårt internationella arbete

Läs mer om vårt internationella arbete, vilka områden vi arbetar inom och vilka organisationer vi arbetar med.