Det började redan 2017. Bara några få veckor innan semestrarna skulle börja det året fick barnmorskorna på Centrallasarettet i Växjö veta att den redan godkända semestern var återkallad. I slutänden kunde Vårdförbundet förhandla fram ett skadestånd på 15 000-25 000 kronor till de drabbade. Något som blev klart i februari 2018.

– Vi hade fått semestern beviljad i mars 2017, berättar barnmorskan Csilla Agnes Eszenyei. I slutet av maj fick vi plötsligt besked av arbetsgivaren att vi inte skulle få den semester vi beviljats.

Beslutet om indragna semestrar kom plötsligt för alla 


Agnes längst fram i förgrunden på bild från BB i Växjö. Foto: SVT Nyheter Småland.

Händelsen hade föregåtts av stora problem på förlossningen på sjukhuset. Avdelningen var underbemannad, flera barnmorskor hade sagt upp sig och den personal som var kvar tvingades ta extrapass för att lösa situationen.

– Några skulle påbörja semestern i juni och hade bokat semesterresa, säger Agnes. Dessutom gavs vi beskedet att vi inte fick en sammanhängande semester.

Vårdförbundets förtroendevalda var helt oförberedda på arbetsgivarens beslut.

– De kallades till MBL-förhandlingar i slutet av maj och fick vid sittande bord veta att man drar tillbaka del av beviljad semester för flera medarbetare. Det fanns inget som helst förhandlingsunderlag inför det mötet, berättar Anna Seiborg Kidell, Vårdförbundets ordförande i Kronoberg.

Skadestånd till de drabbade barnmorskorna

Vårdförbundet tog ärendet vidare och ansåg att arbetsgivaren Region Kronoberg bröt mot semesterlagen och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

I februari 2018 kom parterna överens om skadestånd till de drabbade barnmorskorna, och även till några sjuksköterskor. Totalt utdömdes ett skadestånd på 360 000 kronor.