Meny
Vårdfokus

Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet
Ansvarig utgivare Irene Wanland

Tidningen Vårdfokus har en självständig
ställning. Läs mer »

Omslag 9-15 LITET

Hjälp att logga in
Skapa ett konto här

Arkivbild:Colourbox

Var femte över 65 återinläggs

Yrsel, brist på ork och anfåddhet får var femte person över 65 år som har varit inlagd på sjukhus att återkomma oplanerat inom fyra veckor. Det visar verktyget Webbkollen som tagits fram för att underlätta vårdplanering. Verktyget har hittills prövats i tolv landsting.

Över 70 procent av de äldre kommer tillbaka för att de är orkeslösa, yra eller andfådda. De flesta, 63 procent, kommer in med ambulans, oftast på eget eller anhörigas initiativ. Bara 9 procent säger att de kommer på läkares inrådan.

Frågorna ställs till patienter som är oplanerat återinlagda i slutenvård inom 30 dagar och handlar om patientens upplevelser före den första inläggningen, tiden i hemmet efter utskrivning och vid återinläggningen.

Bristande delaktighet

Hittills har 400 personer i tolv landsting intervjuats. Hälften säger att de fick ny medicin på sjukhuset, nästan tre av fyra vet att de fick med sig en utskriven sammanställning över sina läkemedel och lika många tycker att de fick den hjälp de behövde hemma förra gången de kom hem från sjukhuset.

Svaren visar också att nästan hälften av de tillfrågade inte tyckte att de var med och planerade sin hemgång.

– Journalanteckningar visar på andra siffror, men att så många upplever att de inte var delaktiga stämmer till eftertanke, säger Agneta Brinne.

Hon är projektkoordinator för Webbkollen, det nya enkätverktyget som är framtaget av Sveriges kommuner och landsting, Blekinge tekniska högskola och företaget Quicksearch.

– Vi ser det som ett praktiskt verktyg för att ta reda på varför personen kommit tillbaka och hur man kan planera så att inga i onödan ska behöva bli återinlagda, säger hon.

För uppföljning och jämförelse

Personernas upplevelser tillsammans med registerdata från landstingens och kommunernas vård och omsorg under tolv månader kopplas till en standardprislista för vårdtjänster. Därmed får man fram en bild av både patientens upplevelser och av priset för insatserna.

De landsting som använder sig av verktyget får bland annat tillgång till sina egna resultat, per kommun om man vill och i förhållande till övriga landet.

– Förhoppningen är att verktyget ska kunna användas för uppföljning av lokalt förbättringsarbete, men även för jämförelser inom och mellan vårdaktörer lokalt, regionalt och nationellt, säger Agneta Brinne.

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Visa alla webbnyheter »

Vårdfokus nyhetsbrev

vardfokus_alert

Du vet väl att du kan få ett axplock av våra bästa nyheter direkt i din mejl? Nu får du också Vårdfokus Alert, ett nyhetsbrev när något extra viktigt hänt som berör din yrkesutövning.

Just nu på Vårdfokusbloggen

TEMA Antibiotikaresistens

Illustration: Erik Nylund

Sjukvården hotas av kollaps när resistenta bakterier blir vanligare.

Läs vårt tema

Temat som pdf

Följ Vårdfokus

Tipsa oss

fOTO: Istockphoto

Läst en bra bok?

Foto: Istockphoto

Om Ledarskap

Foto: Istockphoto

PRENUMERERA på Vårdfokus

Omslag 9-15