Meny
Vårdfokus

Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet
Ansvarig utgivare Irene Wanland

Tidningen Vårdfokus har en självständig
ställning. Läs mer »

Omslag 9-15 LITET

Hjälp att logga in
Skapa ett konto här

Röntgenveckan. Svårt följa riktlinjer vid strålning av testikelcancer

Patienter med testikelcancer utsätts för en stor mängd joniserande strålning vid undersökning och uppföljande kontroller. Vårdens nya riktlinjer säger att magnetkamera bör användas i större utsträckning för att reducera stråldoserna. Men många sjukhus har inte tillräcklig teknik för att klara det.

Håkan AhlströmHåkan Ahlström, överläkare på röntgenavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tycker att MR borde ersätta alla DT-undersökningar vid testikelcancer.

Röntgenveckan 2012

  • Årets röntgenvecka arrangeras på Svenska mässan i Göteborg den 10-14 september. 
  • Det är en årligen återkommande kunskapskonferens för yrkesverksamma inom radiologin, som samlar omkring 1 200 personer. 
  • Här har man möjlighet till kunskapspåfyllnad inom olika områden samt att nätverka med kollegor och diskutera yrkesfrågor.
  • Dessutom finns en stor teknisk utställning där nyheter presenteras.
  • Läs mer på Röntgenveckans hemsida.

I dag inleddes den årliga Röntgenveckan på Svenska mässan i Göteborg. Ett av de första ämnen som avhandlades var vårdens nya riktlinjer för att minska stråldosen vid behandling och efterkontroller av testikelcancer.

Det är den vanligaste förekommande cancerformen bland unga män i åldrarna 15-35 år. Tack vare förbättringar inom kemoterapi, kirurgi och radiologisk diagnostik har överlevnaden ökat från drygt 10 procent under sjuttiotalet till omkring 95 procent i dag.

Många av förbättringarna har skett inom ramen för det norsk-svenska samarbetsprojektet Swenoteca, som sedan 1981 har utarbetat riktlinjer för omhändertagandet av patienter med testikelcancer.

Joniserande strålning

Ett av de största problemen är att patienterna utsätts för stora mängder joniserande strålning. Hittills  har datortomografi, DT, används vid diagnostiseringen och uppföljningsundersökningarna för att kontrollera att metastaser inte har utvecklats i lymfkörtlar och lungor. Uppföljningar genomförs upp till tio år efter behandling, även om de flesta återfallen inträffar inom de två första åren.

De nya riktlinjerna från Swenoteca går ut på att minska den joniserande strålningen genom att i stället använda magnetisk resonans, MR, vid uppföljningskontrollerna.

Henrik Andersson, sjukhusfysiker vid karolinska universitetssjukhuset i Solna, berättade på kongressen att antalet DT-undersökningar ökade med 100 procent under tidsperioden 1995-2005. De står i dagsläget för cirka 60 procent av den totala stråldosbelastningen inom diagnostisk röntgen.

– Att som tidigare använda DT vid både utredning och uppföljning ökar den relativa risken att få cancer senare i livet med omkring två procent, säger han.

Det är alltså viktigt att dra ner på användningen av DT för att minska risken för cancer orsakad av strålning.

Akademiska går ett steg längre

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man gått ytterligare ett steg längre, berättar överläkare Håkan Ahlström. Där används MR vid all uppföljning av buk, bäcken och thorax. På så sätt undviker man lungröntgen som ingår i Swenoteca:s rekommendationer för uppföljningsundersökningar. Tack vare ett patientbord som rör sig genom hela maskinen kan kroppen röntgas från ljumskarna upp till halsen. Resultatet är minst lika bra som med DT men med minskad strålning.

– Över 100 patienter har undersökt på det här viset och jag kan konstatera att vi inte har missat någonting. Jag tycker att den här tekniken borde ersätta alla DT-undersökningar, säger Håkan Ahlström.

Ett motargument från åhörarna i publiken var att få sjukhus har tillgång till samma teknik som Akademiska och att det är svårt att få lediga tider för MR. Men Håkan Ahlström menar att det bara handlar om små justeringar som ska till för att en magnetkamera ska kunna användas vid undersökning av metastaser och att patienter med testikelcancer borde prioriteras.

– Det är en känslig fråga men jag tycker att den här gruppen borde få förtur. Unga cancerpatienter ska inte behöva genomgå en joniserande strålundersökning när man kan använda MR med samma resultat.

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Visa alla webbnyheter »

Vårdfokus nyhetsbrev

vardfokus_alert

Du vet väl att du kan få ett axplock av våra bästa nyheter direkt i din mejl? Nu får du också Vårdfokus Alert, ett nyhetsbrev när något extra viktigt hänt som berör din yrkesutövning.

Just nu på Vårdfokusbloggen

TEMA Nya droger

Illustration: Gunilla Elam

Ständigt nya kemiska substanser utmanar vården.

Läs vårt tema

Temat som pdf

Följ Vårdfokus

Tipsa oss

fOTO: Istockphoto

Läst en bra bok?

Foto: Istockphoto

Om Ledarskap

Foto: Istockphoto

PRENUMERERA på Vårdfokus

Omslag 9-15