Meny
Vårdfokus

Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet
Ansvarig utgivare Irene Wanland

Tidningen Vårdfokus har en självständig
ställning. Läs mer »

Omslag 9-15 LITET

Hjälp att logga in
Skapa ett konto här

Fel i journalsystem kunde ha orsakat dödsfall

Ett fel i ett dataprogram gjorde att journaluppgifter från en asylsökande i Norrbotten  försvann när de skulle föras samman med ny information. Efter utredning hittades ytterligare tolv liknande fall. Felet är så allvarligt att någon av de drabbade hade kunnat dö eller fått sin hälsa allvarligt försämrad.

Det uppger Norrbottens läns landsting i en anmälan om det inträffade som skickats till produktleverantören, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Det handlar om en kvinna vars tidigare graviditet och förlossning hade registrerats i datorprogrammet Partus på ett så kallat reservnummer, ett tillfälligt personnummer som tilldelas asylsökande i avvaktan på eventuellt uppehållstillstånd, eftersom hon då var asylsökande. Sedan kvinnan hade fått sitt riktiga personnummer skulle uppgifterna under de olika numren slås samman. Vid sammanslagningen försvann all information om kvinnans tidigare graviditet och förlossning ur journalen.

När landstinget utredde vad som hade hänt visade det sig att tolv asylsökande till hade drabbats av liknande bortfall av journalinformation i samband med att deras olika personnummer slogs samman.

Enligt landstinget är den troliga orsaken till missödet att det är något fel på själva datorprogrammet och att det dessutom står fel i bruksanvisningen.

Programmet används fortfarande men den felaktiga funktionen är avstängd enligt leverantörens anvisningar.

Till dess att företaget har rättat till felet görs alla sammanslagningar av personnummer manuellt.

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Visa alla webbnyheter »

Vårdfokus nyhetsbrev

vardfokus_alert

Du vet väl att du kan få ett axplock av våra bästa nyheter direkt i din mejl? Nu får du också Vårdfokus Alert, ett nyhetsbrev när något extra viktigt hänt som berör din yrkesutövning.

Just nu på Vårdfokusbloggen

TEMA Nya droger

Illustration: Gunilla Elam

Ständigt nya kemiska substanser utmanar vården.

Läs vårt tema

Temat som pdf

Följ Vårdfokus

Tipsa oss

fOTO: Istockphoto

Läst en bra bok?

Foto: Istockphoto

Om Ledarskap

Foto: Istockphoto

PRENUMERERA på Vårdfokus

Omslag 9-15