Meny
Vårdfokus

Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet
Ansvarig utgivare Irene Wanland

Tidningen Vårdfokus har en självständig
ställning. Läs mer »

Omslag 8-15 LITET

Hjälp att logga in
Skapa ett konto här

Arkivbild: Colourbox

I vilken omfattning sjukvården ställer frågor om levnadsvanor,så som rökning kost och motion, skiljer sig mellan landstingen. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Stora regionala skillnader när sjukvården frågar om levnadsvanor

En majoritet av svenskarna är positiva till att sjukvården ställer frågor om alkohol, tobak och motion. Men i hur stor utsträckning frågorna ställs varierar stort mellan landstingen visar en jämförelse som Socialstyrelsen gjort.

För att förbättra arbetet med att förebygga folkhälsosjukdomar kopplade till alkohol, tobak, motion och matvanor presenterade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer under förra hösten. En viktig del av de riktlinjerna handlar om att sjukvården ska erbjuda stöd och råd för patienter med en ohälsosam livsstil.

Sämst på Gotland

Efter att myndigheten nu genomfört en öppen jämförelse av hälsoinriktad sjukvård visar det sig att landstingen arbetar olika aktivt med frågorna.

 I Sörmlands landsting har hela 24 procent av patienterna fått frågor om sina vanor. På Gotland ligger den siffran så lågt som 13 procent.

Jämförelsen visar också att den psykiatriska öppenvården är mycket bättre på att prata om hälsa än primärvården. När det gäller motionsvanor har till exempel nära 60 procent av patienterna inom psykiatrin fått frågan, jämfört med drygt 30 procent i primärvården.

Vill prata hälsa

Undersökningen visar att svenskarna är positiva till att prata om sina levnadsvanor. Drygt 80 procent av befolkningen tycker det är bra att sjukvården tar upp frågorna med dem.

– Resultaten visar att det finns goda förutsättningar för landstingen att arbeta med att förebygga sjukdomar. Nästa steg är att vi kommer att utvärdera om hälso- och sjukvårdens arbete räcker till och når rätt patientgrupper, säger Marianne Aggestam, Socialstyrelsens projektledare.

Det är första gången som Socialstyrelsen presenterar öppna jämförelser av hur landstingen arbetar med att förebygga folkhälsosjukdomar. Jämförelserna har tagits fram tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, FHI, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Visa alla webbnyheter »

Vårdfokus nyhetsbrev

vardfokus_alert

Du vet väl att du kan få ett axplock av våra bästa nyheter direkt i din mejl? Nu får du också Vårdfokus Alert, ett nyhetsbrev när något extra viktigt hänt som berör din yrkesutövning.

Just nu på Vårdfokusbloggen

TEMA Antibiotikaresistens

Illustration: Erik Nylund

Sjukvården hotas av kollaps när resistenta bakterier blir vanligare.

Läs vårt tema

Temat som pdf

Följ Vårdfokus

Tipsa oss

fOTO: Istockphoto

Läst en bra bok?

Foto: Istockphoto

Om Ledarskap

Foto: Istockphoto

PRENUMERERA på Vårdfokus

Omslag 8-15