Meny
Vårdfokus

Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet
Ansvarig utgivare Irene Wanland

Tidningen Vårdfokus har en självständig
ställning. Läs mer »

Omslag 9-15 LITET

Hjälp att logga in
Skapa ett konto här

Upplevd ohälsa kopplas till cytokiner

Trots att det inte finns någon påvisbar sjukdom upplever en del människor att de har dålig hälsa. En ny doktorsavhandling visar att det ofta finns högre koncentration av cytokiner i blodet hos dem.
Må dåligtSmå proteiner, cytokiner, visar på ohälsa även när det inte finns någon påvisbar sjukdom. Foto: Colourbox

Fakta

Cytokiner är små proteiner som fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av immunförsvaret. De agerar alltid över korta avstånd. Över 25 olika cytokiner har identifierats. Cytokiner produceras ofta som svar på en infektion. De stimulerar produktion och färdigmognad av lymfocyter, B-celler och T-celler, men påverkar även andra celltyper som makrofager. (Källa: Wikipedia)

 

Läs avhandlingen:

Self-rated health : Biobehavioral determinants with focus on inflammatory factors

Cytokiner är små proteiner som immunförsvaret använder för att kommunicera med olika system i kroppen. I studier vid Centrum för allmänmedicin på Karolinska institutet har man tittat på sambandet mellan självuppskattad hälsa och nivåerna av cytokiner.

Drygt 800 personer ingick i studierna. Majoriteten skattade sin hälsa som god, men 20 procent skattade sin hälsa som dålig. De som upplevde sin hälsa som dålig hade högre koncentration av cytokiner i blodet även om de inte hade någon påvisbar sjukdom. Ju äldre man var, desto starkare var kopplingen mellan cytokiner och upplevd ohälsa. Enligt forskarna kan resultaten till viss del förklara varför vissa personer mår dåligt trots att det inte går att hitta några synliga medicinska orsaker.

Kan leda till nya behandlingar

– Orsakerna bakom upplevd ohälsa är komplex. Våra resultat är en pusselbit som pekar på att en immunologisk obalans kan spela en viktig roll för en del personer. På sikt kan den här kunskapen leda till nya och bättre behandlingsmetoder mot upplevd ohälsa, säger avhandlingens författare Anna Nixon Andreasson.

Men först måste forskarna bland annat förstå vad som kommer först; är cytokinerna primära orsaker till upplevd ohälsa eller är de ett resultat av andra faktorers påverkan? I en liten men väl kontrollerad studie där deltagarna bara fick sova fyra timmar per natt försämrades deras upplevda hälsa gradvis och försämringen var kopplad till ökande nivåer av cytokiner.

– Vi vet rätt väl hur vi ska göra för att få människor att må dåligt. Nu är utmaningen hur vi kan få människor att uppleva sin hälsa som bättre genom att påverka nivåerna av cytokiner. God sömn verkar till exempel vara en viktig faktor för upplevd god hälsa, säger Anna Nixon Andreasson.

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Visa alla webbnyheter »

Vårdfokus nyhetsbrev

vardfokus_alert

Du vet väl att du kan få ett axplock av våra bästa nyheter direkt i din mejl? Nu får du också Vårdfokus Alert, ett nyhetsbrev när något extra viktigt hänt som berör din yrkesutövning.

Just nu på Vårdfokusbloggen

TEMA Antibiotikaresistens

Illustration: Erik Nylund

Sjukvården hotas av kollaps när resistenta bakterier blir vanligare.

Läs vårt tema

Temat som pdf

Följ Vårdfokus

Tipsa oss

fOTO: Istockphoto

Läst en bra bok?

Foto: Istockphoto

Om Ledarskap

Foto: Istockphoto

PRENUMERERA på Vårdfokus

Omslag 9-15