Huvudmeny

Glömt användarnamn eller lösenord Skapa ett konto

Nytt förslag för papperslösas rätt till vård

–Det är självklart för oss i enlighet med våra internationella etiska koder att papperslösa har rätt till vård på lika villkor som alla andra, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Vårdförbundet tycker inte att rätten till vård ska vara beroende av patientens rättsliga status.

– Det är ytterst angeläget att de här förslagen också genomförs i praktiken, säger Sineva Ribeiro.

Förslagen är:

  • Asylsökande och papperslösa personer, oavsett ålder, ska erbjudas hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas i. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer.
  • Asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska erbjudas god och fullständig tandvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas i. Tandvården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den erbjuds bosatta personer i motsvarande ålder.

Subventionerad vård

Vårdförbundet har tillsammans med andra yrkesförbund, fackförbund, frivilligorganisationer och kyrkor, med flera, formulerat ett gemensamt ställningstagande för att papperslösa ska få tillgång till subventionerad vård.

Gömda och papperslösa

I januari 2010 tillsatte regeringen en utredning som skulle lämna förslag på hur rätten till vård för asylsökande samt för personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd – gömda och papperslösa – skulle kunna utökas.

Utredningen skulle också lämna förslag på en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad vård. Förslaget skulle dock inte få påverka migrationspolitiken.

Bred utredning

Utredare har varit Erna Zelmin, generaldirektör på Rättsmedicinalverket. I utredningen har ingått två sekreterare samt sakkunniga och experter från Finans-, Justitie- och Socialdepartementet (fem personer), Migrationsverket, Socialstyrelsen, SKL, Läkarförbundet och Vårdförbundet (Carita Fallström).

Utredningen "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet" har också haft två referensgrupper bestående av Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Unicef Sverige och Flykting och Asylkommittéernas Riksråd – FARR, Region Skåne, Norrbottens läns landsting, Deltastiftelsen och Rosengrenska stiftelsen.

Du kan följa pressträffen från regeringskansliet via deras webbsändning, som börjar klockan 14.00 idag.

–Det här får inte bli en skrivbordsprodukt, säger Sineva Ribeiro.

Återstår att utreda

Följande frågor återstår att utreda, men i ett annat sammanhang:

  • Vuxna asylsökande och papperslösa personers tillgång till subventionerad fullständig tandvård.
  • Inrättandet av en nationell ordning för identifiering och registrering av asylsökande och papperslösa patienter.
  • Ett ständigt pågående värdegrundsarbete inom hälso- och sjukvården.

För mer information kontakta:

Du som gör ett inlägg ansvarar själv för innehållet. Regler för kommentering »

Och få:
  • Personlig utveckling
  • Trygghet och rådgivning
  • Inkomstförsäkring

Presskontakt

Cecilia Sandahl
Presschef
Tel: 08-14 77 69, Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se

Alma Kastlander
Pressekreterare
Tel: 08-14 78 35, Mobil: 070-088 67 98
alma.kastlander@vardforbundet.se

Pressjour:
Mobil: 070-310 30 09

Se pressmeddelanden, debattartiklar, pressbilder och kontaktinformation i vårt Pressrum